Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania:

  • brak aktualnych zapytań 

Zrealizowane zapytania:

 

Firma freelearning.pl Sp. z o.o. realizuje projekt pn.”Freelearning.pl nowoczesny portal do tworzenia zaawansowanych szkoleń w formie e-learning i pośrednictwa w ich sprzedaży”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.